Cat

Om Draken: Efter en mass-skjutning i centrala Malmö påbörjar berättaren sitt arbete med att försöka skissa fram vad brottsoffret Salomon gjort det sista året i livet, med syftet att försöka begripa hur det kunde sluta som det gjorde. Navet utgörs av byggarbetsplatsen kv. Draken där Salomon söker jobb. Här möts världen i form av byggarbetare med skiftande nationaliteter. Under de första månaderna flyter arbetet bra. Men när lagbasen Henke misslyckas med ackordsförhandlingarna och lönen sjunker, samtidigt som arbetsplatsen drabbas av inbrott, höjs missnöjets röster. Salomon märker hur han inlemmas i en allt mer klaustrofobisk gemenskap styrd av en benhård hierarki.

Konflikter och hot pyr under den råa jargongen. Först är det dom inhyrda som misstänks, men i takt med att stölderna blir fler och ackordslönerna sjunker så ökar paranoian till den grad att man inte längre vet vem som är fiende och vem som är vän; alla är misstänkta till motsatsen är bevisad. Salomons förmåga till anpassning ställs på hårda prov och samtidigt blir det tydligt för honom själv att han måste stå upp för något om han ska kunna se sig själv i ögonen. På lediga stunder drömmer han om ungdomsförälskelsen Olivia och försöker hitta strategier att hjälpa sin bästa kompis Morriz bort från Malmös avgrunder.

Draken är lika mycket en skildring av en stad satt
i snabb förvandling, med sprickor och sår, som en berättelse om en ung man balanserande mellan världarna, som söker sig själv och något värt att hålla fast vid, men också om hur fucked up och skört allting är. Mitt namn är Johannes Witkowsky Bengtsson, jag är 30 år och bosatt i Malmö. Jag
är sociolog och teolog och har nyligen avslutat studier på Lunds Universitet Författarskolan. Materialet till manuset bygger bl.a. på anteckningar från de år då jag själv arbetade som byggnadssnickare i Malmö, men även på intervjuer med byggnadsarbetare, Sverigedemokrater, sociologer och nära vänner som lever i Malmös marginaler.